1. Загальні положення
1.1. Послуги, що пропонуються на сайті ua-hosting.company від імені SIA «UA-Hosting», іменованим надалі Виконавцем, іменуються далі як Послуги.
1.2. Юридичні або фізичні особи, яким надаються перераховані вище послуги, іменуються далі як Клієнти.
1.3. Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства країни реєстрації компанії має належну юридичну силу.
1.4. Оплачуючи послуги, Клієнт, тим самим, підтверджує своє повне ознайомлення та згоду з умовами цього Договору.

2.
Предмет Договору
2.1. На підставі цього Договору, Клієнт доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з надання Клієнту замовленої послуги.
2.2. Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити послуги, надані Виконавцем, у порядку та на умовах, визначених цим Договором, за діючими на момент оплати тарифами, зазначеними на сайті Виконавця. Усі ціни на послуги не включають у себе ПДВ.

3.
Порядок надання та оплати послуг
3.1. Оформлення замовлення та реєстрація здійснюється Клієнтом через автоматичну білінгову систему, доступну за інтернет-адресою.
3.2. У процесі реєстрації Клієнт зобов’язаний вказати свої справжні дані, заповнивши всі обов’язкові поля.
3.3. Послуги оплачуються Клієнтом з Білінгу самостійно, крім випадків ручної оплати (у цьому разі на WMID щомісяця 10-го числа надходить рахунок).
3.4. Усі послуги надаються на основі 100% передоплати.
3.5. Для проведення оплати в ручному режимі, Клієнту необхідно зв’язатися з Відділом продажів і узгодити порядок проведення оплати.
3.6. Для хмарних VPS і серверів термін оплати прив’язаний до 1 числа календарного місяця. Мінімальний термін замовлення для цих послуг — 1 календарний місяць плюс залишок днів у місяці замовлення. Після активації послуги Вам буде виставлено рахунок на доплату за корекцію терміну дії до найближчого 1-го числа (прората), який необхідно сплатити протягом 14 днів після виставлення.
3.7. У разі перевищення ліміту трафіку для хмарних VPS і серверів, які надаються з обмеженим трафіком, Клієнт зобов’язується внести доплату в розмірі $10/TB для хмарних VPS і виділених серверів або підключити додатковий пакет трафіку $15/10TB на постійній основі (без можливості відмови незалежно від послуги, до якої його додають). Моніторинг споживання трафіку Клієнт здійснює самостійно.
3.8. У разі відсутності оплати за наступний період або рахунку на прорату — послуга блокується.
3.9. Для хмарних VPS і серверів необхідно до 20-го числа останнього оплаченого місяця оформити подовження або повідомити про відмову від послуги, у такому разі послугу буде відключено в останній день місяця.
3.9.1 Виконавець залишає за собою право нарахувати штраф у розмірі 10% від несплаченої в строк суми, у разі несвоєчасної оплати Клієнтом виставленого рахунку. Цей захід застосовується з метою компенсації можливих збитків Виконавця, пов’язаних з необхідністю вжиття заходів щодо стягнення заборгованості.
3.10. У разі невиконання однієї з умов пункту 3.9. послуга може бути блокована 21-го числа останнього оплаченого місяця.
3. 11. Для акаунтів віртуального/загального хостингу Клієнт зобов’язаний здійснити подовження послуги або надіслати повідомлення про відмову від пролонгації договору не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до закінчення строку його дії.
3.12. У будь-якому поверненні коштів буде відмовлено, якщо припинення обслуговування викликане порушенням Клієнтом правил, викладених у цій оферті.
3.13. Кошти, внесені на баланс у білінгу, можуть бути використані виключно для оплати наших послуг, крім випадків партнерських виплат.
3.14. Виконавець залишає за собою право щорічно індексувати тарифи на Послуги з максимальним підвищенням (а) на чотири відсотки (4%); або — якщо вище — (b) на рівень офіційно встановленого показника інфляції за попередній рік. Застосування цієї індексації, що призводить до автоматичного коригування вартості тарифів, буде здійснюватися щорічно в дату річниці укладення Договору про надання відповідних послуг (за умови продовження надання послуг після чергового року). У разі декількох послуг з різними датами початку дії Договору, коригування тарифів буде автоматично застосовуватися до місяця(ів), в якому(их) строк дії конкретної(их) послуги(уг) завершує черговий рік. Виконавець може повідомити про розмір індексації шляхом розміщення оголошення на своєму сайті та/або повідомленням по електронній пошті із зазначенням величини щорічної зміни тарифів з інформаційною метою, незалежно від свого права автоматично виставляти рахунки до оплати за скоригованими тарифами.
3.14.1. Клієнт може уникнути індексації тарифів шляхом апгрейду поточного договору на договір із тривалішим періодом оплати (3, 6, 12 або 24 місяці). При цьому Клієнт має право здійснювати такий апгрейд поступово, переходячи від поточного періоду оплати спочатку до наступного (наприклад, з місяця на квартал), а потім, за необхідності, до наступних більш тривалих періодів.
3.14.2. Після завершення терміну дії цього договору, у разі якщо Клієнт розмістить замовлення на додаткові послуги на суму щонайменше 25% від річного обсягу наданих послуг за цим договором (виходячи зі щомісячного платежу) або проведе будь-яку модернізацію послуг, які він наразі використовує, Клієнт зберігає право використання чинних тарифів. У разі подальшого скасування частини послуг (зменшення загальної абонентської плати) Клієнт зобов’язується розмістити замовлення на послуги, що компенсують вартість, або здійснити оплату індексації тарифів у розмірі 4% за кожен минулий місяць у новому календарному році.
3.15. Додатково і незалежно від щорічної індексації цін, встановленої в п. 3.13, Виконавець залишає за собою право на власний розсуд автоматично збільшувати будь-які тарифи на Послуги в разі підвищення вартості ліцензійних зборів, тарифів постачальників, витрат на товари і послуги, програмне забезпечення, обладнання, ліцензії на використання, комунальних послуг, податків, а також інших витрат та видатків, що входять у собівартість Послуг, що надаються Виконавцем.

4.
Адміністрування та технічна підтримка
4.1. Якщо окремою угодою з Клієнтом не обумовлено інше, усі виділені сервери, що поставляються Виконавцем, надаються без послуг адміністрування.
4.2. Первинне налаштування при замовленні включає виключно встановлення замовленої ОС без додаткових програм. При замовленні сервера з CentOS з панеллю ISPmanager також можливе налаштування RAID1/RAID10 і встановлення панелі. За необхідності такого налаштування клієнт зобов’язаний завчасно створити відповідний тікет.
4.3. Виконавець зобов’язаний надати Клієнту можливість доступу до сервера по SSH з правами root (для ОС Linux) або через RDP (віддалений робочий стіл) з правами Administrator (для ОС Windows). Після першого успішного підключення клієнта, всі обов’язки Виконавця з адміністрування програмного забезпечення сервера вважаються виконаними в повному обсязі. Усе подальше адміністрування сервера клієнт здійснює самостійно.

5.
Блокування хмарних VPS, серверів і віртуального хостингу / припинення співпраці
5.1. Категорично заборонено розміщувати такі матеріали:
5.1.1. Дитяча порнографія.
5.1.2. Пропаганда насильства.
5.1.3. Матеріали, що розпалюють ворожнечу в будь-якому вигляді.
5.1.4. Шахрайство, фішинг.
5.1.5. Віруси, шкідливий код.
5.1.6. Особисті дані без дозволу на публікацію.
5.1.7. Продаж та/або розповсюдження психоактивних речовин.
5.1.8. Будь-які інші матеріали, що суперечать законодавству країни розміщення обладнання.
5.2. Виконавець залишає за собою право відключити (тимчасово до з’ясування обставин або усунення причини блокування) хмарну VPS, сервер і віртуальний хостинг клієнта/припинити співпрацю в разі порушення ним таких правил:
5.2.1. Заборгованість по оплаті послуг.
5.2.2. Спам у будь-яких його проявах.
5.2.3. Занесення IP-адреси сервера в блек-листи.
5.2.4. Участь у вихідних DOS/dDOS атаках.
5.2.5. Розміщення open proxy, open VPN, інших загальнодоступних сервісів без узгодження.
5.2.6. Публікація матеріалів, перелічених у пункті 5.1.
5.2.7. Умисні діями Клієнта, які заважають нормальному функціонуванню інших серверів і вузлів мережі, роботі інших клієнтів.
5.2.8. На хостингу забороняється розміщення ресурсів з високим споживанням CPU / RAM, великою кількістю запитів до жорсткого диска.
5.2.9. Інтенсивна вхідна DDOS атака на сервер клієнта, яка заважає нормальній роботі мережі.
5.2.10. Використання послуг Виконавця для будь-яких протиправних цілей.
5.2.11. Некоректне спілкування зі співробітниками Виконавця, зокрема хамство, вживання не нормативної лексики, погрози.
5.2.12. Нереагування на скарги на контент від копірайтингових та інших організацій.

6. Відповідальність сторін
6.1. Виконавець не несе відповідальності:
6.1.1. За будь-які збитки або шкоду (включно із втратою даних), завданих Клієнту або третім особам унаслідок користування Послугами.
6.1.2. За зміст, достовірність та якість будь-якої інформації, яку передають, приймають або зберігають у результаті користування Послугами.
6.1.3. За зміст, достовірність і якість інформації, яка належить Клієнту, або розміщена на Сервері Клієнта, або поширюється з Сервера Клієнта.
6.1.4. За працездатність ПЗ Клієнта, у разі відсутності додаткової домовленості.
6.1.5. За працездатність глобальної мережі Інтернет загалом та каналів зв’язку третіх сторін, до яких під’єднаний Виконавець.
6.1.6. За якість роботи сервісів, необхідних для надання Послуг, якщо їх організовують треті особи.
6.2. Клієнт самостійно несе повну відповідальність за відповідність розміщеної на його серверах інформації чинному законодавству Латвії (зокрема й за використання неліцензійного та (або) контрафактного програмного забезпечення і даних). У разі отримання від третіх осіб обґрунтованих претензій, що стосуються порушень закону або Договору фактом використання, розміщення або розповсюдження Клієнтом будь-якої інформації, програмного забезпечення, даних внаслідок користування Послугами, Виконавець може призупинити надання Послуг до вирішення спорів у встановленому порядку. При цьому Клієнт сплачує лише за фактично надані послуги.
6.3. Клієнт самостійно відповідає за зміст інформації, яку він передає користуючись Послугами, за її достовірність, та правомірність її поширення.
6.4. Клієнт самостійно відповідає за шкоду, вчинену його діями особі або майну громадян, юридичних осіб, державі чи моральним засадам суспільства, яку він заподіює, користуючись Послугами.
6.5. У разі втручання Клієнта в будь-яке обладнання Телекомунікаційної мережі, Клієнт відшкодовує Виконавцю вартість пошкодженого обладнання та ремонтних робіт у повному обсязі в порядку, визначеному чинним законодавством Латвії.
6.6. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, згідно з умовами цього Договору та вимог чинного законодавства Латвії. Усі суперечки та розбіжності, які виникають під час виконання умов Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. В іншому випадку всі суперечки та розбіжності підлягають розгляду в суді Латвії, рішення якого є остаточним для Сторін.
6.7. У разі отримання Виконавцем збитків унаслідок судових рішень, у яких він виступав у ролі відповідача, а предметом позову була шкода, заподіяна третім особам під час виконання ним цього Договору, Клієнт відшкодовує Виконавцю такі збитки в повному обсязі протягом місяця від дня отримання відповідного рахунка.
6.8. Клієнт несе відповідальність за розміщення або розповсюдження порнографічних матеріалів і будь-яких матеріалів сексуального та еротичного характеру, закликів до расизму та насильства, а також посилань на інші ресурси, що містять подібні матеріали, відповідно до чинного законодавства Латвії.

7.
Строк дії та умови розірвання Договору
7.1. Договір набуває чинності з моменту внесення Клієнтом оплати за послуги.
7.2. Розірванням Договору вважається припинення Клієнтом використання послуг, що надаються Виконавцем або невиконання умов цього Договору будь-якою зі сторін. У разі розірвання договору оренди сервера (або хостинг-акаунта на сервері) за ініціативою клієнта та виконанні при цьому умов договору виконавцем, оплата, внесена за хостинг-сервер, не підлягає поверненню та йде на покриття витрат, пов’язаних з його встановленням.
Відгуки

Хостобзор

8 / 10

WebsitePlanet

4,5 / 5
Запитай мене...

Cookies
Ми використовуємо печеньки для належного функціонування сайту.

Зрозуміло